STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2005:6

 

Svenskt jordbruk i siffror 1800 - 2004

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1.10 Antal företag med odling av oljeväxter, potatis och sockerbetor 1966 - 2004

1.10 Number of holdings with oilseeds, potatoes and sugar beets 1966 - 2004

År

Höstraps

Vårraps

Höstrybs

Vårrybs

Övriga oljeväxter

Matpotatis

Potatis för stärkelse och råsprit

Sockerbetor

1966

..

..

..

..

8 984

107 474

..

15 090

1971

6 317

3 950

2 746

2 863

438

72 021

3 626

11 867

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1976

4 637

4 484

3 962

5 602

301

53 255

2 522

10 547

1980

5 897

5 425

832

8 108

422

38 637

2 337

9 310

1985

6 156

5 869

572

7 359

154

28 516

1 704

7 971

1990

8 644

5 321

1 269

3 811

..

19 348

1 364

6 702

1995

5 316

2 670

205

2 450

..

13 371

916

5 143

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000

2 362

1 238

177

1 009

1 142

6 310

827

4 370

2004

2 719

2 568

136

755

422

5 147

700

3 629

Anm. För 1966 redovisas alla oljeväxter under "Övriga oljeväxter" och all potatis under "Matpotatis".