STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2005:6

 

Svenskt jordbruk i siffror 1800 - 2004

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1.15 Antal höns 1917 - 2004

1.15 Number of hens 1917 - 2004

År

Höns exkl.
kycklingar

Kycklingar
av värpras

Kycklingar
av slaktras

Summa kycklingar

1917

6 034 717

..

..

..

1919

4 828 899

..

..

..

 

 

 

 

 

1927

6 852 176

..

..

2 418 111

1932

8 218 742

..

..

2 786 401

1937

8 108 651

..

..

2 870 969

1944

6 174 517

..

..

2 918 018

1949

6 724 268

..

..

3 457 085

 

 

 

 

 

1955

..

..

..

..

1960

5 913 062

..

..

3 691 476

1965

5 462 813

..

..

3 315 284

1970

4 622 845

..

..

3 213 547

1975

4 227 934

1 417 861

2 068 279

3 486 140

 

 

 

 

 

1980

4 231 936

1 507 817

2 901 865

4 409 682

1985

8 558 050

3 404 218

3 535 800

6 940 018

1990

6 391 943

2 175 676

2 743 798

4 919 474

1995

6 100 270

1 811 509

4 812 824

6 624 333

2000

5 669 655

1 654 063

7 431 700

9 085 800

 

 

 

 

 

2004

4 995 014

1 624 948

6 085 387

7 710 335