STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2005:6

 

Svenskt jordbruk i siffror 1800 - 2004

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1.17 Antal nötkreatur efter mjölkkobesättningarnas storlek 1976 - 1995

1.17 Number of bovine animals by size of milk cow herd 1976 - 1995

År

Besättningsstorlek, antal mjölkkor

Summa

 

0

1 - 9

10 - 24

25 - 49

50 - 74

75 -

 

1976

397 867

307 925

728 155

310 089

57 720

60 858

1 862 614

1980

476 101

203 211

684 872

415 573

86 875

68 390

1 935 022

1985

430 861

117 934

570 854

514 746

118 839

83 967

1 837 201

1990

424 845

66 482

428 074

551 008

145 664

102 370

1 718 443

1995

609 513

35 550

303 145

515 956

176 695

136 236

1 777 095