STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2005:6

 

Svenskt jordbruk i siffror 1800 - 2004

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1.18 Antal mjölkkor efter mjölkkobesättningarnas storlek 1990 - 2004

1.18 Number of milk cows by size of milk cow herd 1990 - 2004

År

Besättningsstorlek, antal mjölkkor

Summa

 

1 - 9

10 - 24

25 - 49

50 - 74

75 -

 

1990

27 928

198 372

245 115

62 243

42 751

576 409

1995

13 388

126 508

211 870

72 666

57 686

482 118

2000

6 747

75 578

171 934

88 268

85 094

427 621

2004

2 682

42 246

135 767

90 182

132 825

403 702