STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2005:6

 

Svenskt jordbruk i siffror 1800 - 2004

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1.2 Åkerarealens fördelning på jordbruksföretag/brukningsenheter efter arealstorlek 1919 - 2004, 1000 ha

1.2 Arable land by area size of agricultural holdings 1919 - 2004, 1000 ha

År

0,26 -
2,0 ha

2,1 -
20,0 ha

20,1 -
100,0 ha

Över
100 ha

 

Totalt

Summa
över 2 ha

 

1919

139

1 954

1 248

441

 

3 782

3 643

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1927

152

1 980

1 190

393

 

3 716

3 563

 

1932

149

1 990

1 191

395

 

3 725

3 575

 

1937

141

2 007

1 200

383

 

3 731

3 590

 

1944

148

1 971

1 199

397

 

3 715

3 567

 

1951

121

1 891

1 240

395

 

3 647

3 527

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1956

..

1 816

1 279

394

 

..

3 488

 

1961

..

1 613

1 293

390

 

..

3 296

 

1966

..

1 250

1 406

402

 

..

3 058

 

1970

..

1 000

1 563

469

 

..

3 032

 

1975

..

807

1 639

534

 

..

2 980

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1980

..

685

1 699

568

 

..

2 951

 

1985

..

603

1 712

607

 

..

2 922

 

1990

..

513

1 639

693

 

..

2 845

 

1995

..

447

1 547

773

 

..

2 767

 

2000

..

373

1 373

960

 

..

2 706

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2004

..

303

1 231

1 126

 

..

2 661