STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2005:6

 

Svenskt jordbruk i siffror 1800 - 2004

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1.20 Antal företag med mjölkkor efter mjölkkobesättningarnas storlek 1990 - 2004

1.20 Number of holdings with milk cows by size of milk cow herd 1990 - 2004

År

Besättningsstorlek, antal mjölkkor

Summa

 

1 - 9

10 - 24

25 - 49

50 - 74

75 -

 

1990

5 228

11 811

7 428

1 069

385

25 921

1995

2 303

7 395

6 288

1 243

514

17 743

2000

1 315

4 189

4 936

1 484

751

12 676

2004

380

2 373

3 809

1 500

1 085

9 147