STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2005:6

 

Svenskt jordbruk i siffror 1800 - 2004

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1.21 Antal svin efter besättningsstorlek 1968 - 1995

1.21 Number of pigs by size of herd 1968 - 1995

År

Besättningsstorlek, antal svin

Summa

 

1-9

10-24

25-99

100-499

500-

 

1968

113 232

212 353

704 951

684 521

371 396

2 086 453

1970

83 548

163 984

624 236

761 964

439 827

2 073 559

1975

51 702

111 340

538 064

994 014

751 064

2 446 184

1980

24 667

67 606

422 704

1 099 945

1 099 275

2 714 197

1985

16 543

48 861

321 054

1 048 140

1 154 383

2 588 981

1990

11 112

33 625

209 032

880 671

1 129 503

2 263 943

1995

7 801

23 184

144 802

769 778

1 367 572

2 313 137