STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2005:6

 

Svenskt jordbruk i siffror 1800 - 2004

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1.22 Antal slaktsvin efter besättningsstorlek 1996 - 2003

1.22 Number of fattening pigs by size of herd 1996 - 2003

År

Besättningsstorlek, antal slaktsvin

Summa

 

1-99

100-249

250-499

500-749

750-

 

1996

120 573

155 031

251 445

187 554

588 809

1 303 413

1999

75 452

112 356

200 458

181 742

669 472

1 239 480

2003

38 469

68 293

161 875

146 559

712 176

1 127 372