STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2005:6

 

Svenskt jordbruk i siffror 1800 - 2004

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1.23 Antal företag med svin efter besättningsstorlek 1968 - 1995

1.23 Number of holdings with pigs by size of herd 1968 - 1995

År

Besättningsstorlek, antal svin

Summa

 

1-9

10-24

25-99

100-499

500-

 

1968

39 667

13 459

14 701

3 734

376

71 937

1970

29 890

10 353

12 709

4 064

457

57 473

1975

17 650

6 989

10 433

5 050

766

40 888

1980

7 610

4 238

7 836

5 301

1 032

26 017

1985

4 969

3 035

5 926

4 800

1 100

19 830

1990

3 324

2 099

3 888

3 885

1 105

14 301

1995

2 163

1 437

2 697

3 177

1 279

10 753