STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2005:6

 

Svenskt jordbruk i siffror 1800 - 2004

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1.26 Antal företag med får (exkl. lamm) efter besättningsstorlek 1968 - 2003

1.26 Number of holdings with sheep (excl. lambs) by size of herd 1968 - 2003

År

Besättningsstorlek, antal får (exkl. lamm)

Summa

 

1-9

10-24

25-49

50-

 

1968

6 936

2 203

826

551

10 516

1970

5 901

1 995

829

602

9 327

1975

6 084

2 379

895

646

10 004

1980

5 740

2 768

979

638

10 125

1985

5 672

3 047

1 126

690

10 535

1990

5 094

2 828

1 169

597

9 688

1995

4 183

3 668

1 367

767

9 985

2000

2 556

3 215

1 378

891

8 041

2003

2 284

2 963

1 362

999

7 608