STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2005:6

 

Svenskt jordbruk i siffror 1800 - 2004

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1.3 Antal sysselsatta i jordbruket 1951 - 2003

1.3 Number of occupied persons in agriculture 1951 - 2003

År

Företagare och familjemedlemmar

Övriga sysselsatta

Totalt

 

Totalt

Stadigvarande

Tillfälligt

 

 

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Totalt

 

1951

369 520

304 390

66 470

23 260

105 800

869 440

1955

314 000

241 150

49 830

10 580

39 150

654 710

1960

272 160

203 510

34 050

7 680

41 260

558 660

1965

195 490

139 360

23 650

5 190

18 860

382 550

1968

145 160

91 860

19 760

4 030

15 770

276 580

 

 

 

 

 

 

 

1972

167 343

93 511

22 826

6 748

33 171

323 599

1977

146 345

76 834

21 881

7 820

19 748

272 628

1981

130 787

68 252

20 152

8 245

15 760

243 196

1995

89 608

45 371

20 768

8 477

32 216

196 440

1999

88 207

44 617

17 438

6 591

20 215

177 068

 

 

 

 

 

 

 

2003

77 982

41 502

17 738

7 031

23 697

167 950