STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2005:6

 

Svenskt jordbruk i siffror 1800 - 2004

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2.4 Skörd av potatis, rotfrukter, hö och halm 1866 - 2004, femårsmedelvärden, 1000 ton1

2.4 Harvest of potatoes, root crops, hay and straw 1866 - 2004, five years averages, 1000 metric tons

År

Matpotatis

Potatis för stärkelse och råsprit

Summa potatis2

Socker-betor2

Foderrotfrukter

Baljväxter

Vallhö/ Slåttervall första skörd2

Ängshö

Halm av höstsäd

Halm av vårsäd

1866/1870

..

..

1 000

15

75

57

1 480

1 900

..

..

1871/1875

..

..

1 158

22

106

73

1 797

2 000

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1876/1880

..

..

1 174

11

110

75

2 022

1 900

..

..

1881/1885

..

..

1 167

33

151

75

2 119

1 800

..

..

1886/1890

..

..

1 256

125

258

72

2 091

1 600

1 360

2 400

1891/1895

..

..

1 279

423

278

72

2 595

1 500

1 440

2 580

1896/1900

..

..

1 209

680

312

65

2 950

1 500

1 480

2 440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1901/1905

..

..

1 381

698

494

46

2 958

1 400

1 440

2 480

1906/1910

..

..

1 546

956

1 746

56

4 129

1 520

1 640

2 860

1911/1915

..

..

1 683

895

2 690

47

4 062

810

1 504

2 630

1916/1920

..

..

1 796

912

2 730

55

3 578

632

1 266

2 569

1921/1925

..

..

1 768

1 052

2 904

66

4 038

563

1 277

2 739

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1926/1930

..

..

1 656

843

3 200

47

4 921

580

1 419

2 711

1931/1935

..

..

1 874

1 599

2 980

40

4 875

521

1 320

2 445

1936/1940

..

..

1 921

1 894

2 672

39

4 705

437

1 121

2 330

1941/1945

..

..

1 835

1 813

2 177

45

4 047

363

918

1 987

1946/1950

..

..

1 643

1 765

1 912

37

5 133

304

793

2 044

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1951/1955

..

..

1 438

1 767

1 137

32

4 407

184

771

2 209

1956/1960

..

..

1 483

1 960

..

34

3 928

..

779

2 359

1961/1965

..

..

1 520

1 617

..

..

4 141

..

..

..

1966/1970

..

..

1 329

1 649

..

..

3 281

..

..

..

1971/1975

..

..

1 084

1 881

..

..

2 952

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1976/1980

817

391

1 209

2 197

..

..

2 814

..

..

..

1981/1985

807

343

1 047

2 300

..

..

3 094

..

..

..

1986/1990

793

369

1 163

2 351

..

..

2 992

..

..

..

1991/1995

842

..

..

2 225

..

..

3 080

..

..

..

1996/2000

770

347

1 117

2 599

..

84

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2001/20043

608

311

919

2 524

..

85

..

..

..

..

1 De verkliga skördarna under 1860-talet torde ha varit betydligt högre än statistikuppgifterna. Från slutet av 1920-talet bedöms statistiken vara av god kvalitet. Tillförlitligheten i skördestatistiken förbättrades därefter
väsentligt år 1960, då hektarskattningar enligt den s.k. objektiva metoden infördes.

2 På grund av ändringar i metoder och definitioner är uppgifterna före 1945 inte helt jämförbara med senare års data.

3 Fyraårsmedelvärden.