STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2005:6

 

Svenskt jordbruk i siffror 1800 - 2004

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2.5 Hektarskörd av potatis, sockerbetor och oljeväxter 1866 - 2004,
femårsmedelvärden, kg1

2.5 Yields of potatoes, sugar beet and oilseeds 1866 - 2004, five years averages,
kg per hectare

År

Matpotatis

Potatis för stärkelse och råsprit

Summa potatis2

Sockerbetor2

Höstraps3

Vårraps3

Höstrybs3

Vårrybs3

1866/1870

..

..

7 390

..

..

..

..

..

1871/1875

..

..

7 860

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1876/1880

..

..

7 670

..

..

..

..

..

1881/1885

..

..

7 540

..

..

..

..

..

1886/1890

..

..

8 040

..

..

..

..

..

1891/1895

..

..

8 090

..

..

..

..

..

1896/1900

..

..

7 690

26 480

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1901/1905

..

..

8 940

26 750

..

..

..

..

1906/1910

..

..

10 170

29 270

..

..

..

..

1913/1915

..

..

11 050

29 300

..

..

..

..

1916/1920

..

..

11 510

25 220

..

..

..

..

1921/1925

..

..

11 280

27 610

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1926/1930

..

..

11 520

28 320

..

..

..

..

1931/1935

..

..

14 130

35 100

..

..

..

..

1936/1940

..

..

14 450

36 070

..

..

..

..

1941/1945

..

..

12 910

34 030

..

..

..

..

1946/1950

..

..

13 470

34 730

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1951/1955

..

..

12 570

32 650

..

..

..

..

1956/1960

..

..

13 300

38 150

..

..

..

..

1961/1965

20 480

25 090

..

36 270

2 230

1 390

1 670

910

1966/1970

23 600

27 430

..

40 680

2 340

1 490

1 690

1 140

1971/1975

23 010

25 990

..

41 990

2 490

1 700

1 850

1 400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1976/1980

25 690

33 170

..

42 260

2 380

1 560

1 580

1 430

1981/1985

28 070

34 340

..

44 170

2 720

1 810

1 610

1 540

1986/1990

31 340

38 990

..

46 340

2 750

1 680

1 790

1 440

1991/1995

31 810

35 620

..

45 120

2 440

1 510

1 470

4 950

1996/2000

31 820

39 910

..

44 400

2 740

2 010

1 690

1 580

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2001/20044

26 460

36 240

..

48 680

3 080

2 060

1 740

1 520

1 Hektarskördestatistiken under 1800-talet torde ha varit betydligt mindre tillförlitlig än under senare perioder. Från slutet av 1920-talet bedöms statistiken vara av god kvalitet. Tillförlitligheten i skördestatistiken förbättrades därefter väsentligt år 1960, då hektarskattningar enligt den s.k. objektiva metoden infördes.

2 På grund av ändringar i metoder och definitioner är uppgifterna före 1945 inte helt jämförbara med senare års data.

3 För oljeväxter avser uppgifterna 9 % vattenhalt.

4 Fyraårsmedelvärden.