STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2005:6

 

Svenskt jordbruk i siffror 1800 - 2004

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2.8 Produktion av kött 1945 - 2004, ton

2.8 Production of meat 1945 - 2004, metric tons

År

Storboskap

Kalv

Summa
nötkreatur

Häst inkl föl

Får inkl lamm och getter

Svin

1945/46

74 605

30 288

104 893

11 333

3 398

89 614

1950/51

88 661

36 853

125 514

11 808

2 304

165 628

1955/56

106 725

31 054

137 779

13 418

1 687

174 925

1960/61

103 634

24 648

128 282

7 439

1 230

213 706

 

 

 

 

 

 

 

1960

102 566

25 556

128 122

7 932

1 256

213 552

1965

131 999

19 782

151 781

8 729

2 089

223 763

1970

144 207

16 829

161 036

3 718

3 444

236 082

1975

128 438

15 108

143 546

2 046

4 280

282 716

1980

145 653

11 688

157 341

2 594

4 801

317 371

 

 

 

 

 

 

 

1985

144 923

12 790

157 713

2 691

5 286

331 679

1990

138 400

5 400

143 800

1 930

4 880

289 150

1995

140 090

3 150

143 240

2 110

3 490

308 810

2000

145 430

4 380

149 810

1 480

3 910

276 980

2004

137 840

4 580

142 420

1 390

3 800

294 500

Anm. Inkl hemslakt före 1990 för kalv, får och lamm samt svin. Under den första hälften av 1990-talet beräknades hemslakten per år uppgå till 1 500 ton för kalv, 100 ton för får och lamm samt 1 700 ton för svin.