STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2005:6

 

Svenskt jordbruk i siffror 1800 - 2004

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2.9 Produktion av kyckling 1940 - 2004

2.9 Production of chickens 1940 - 2004

År

Antal slaktade
kycklingar

Produktion av
fjäderfäkött, ton

1940

..

9 000

1945

..

9 000

1950

..

13 000

1955

..

13 200

1960

..

11 400

1965

..

20 400

1970

23 849

26 700

1975

34 266

38 900

1980

39 540

44 400

1985

39 694

45 500

1990

38 899

49 100

1995

61 313

73 580

2000

68 617

89 890

2004

69 628

91 210