STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2005:6

 

Svenskt jordbruk i siffror 1800 - 2004

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1.4 Jordbrukarnas åldersfördelning 1961 - 2003

1.4 Age distribution of farmers 1961 - 2003

År

Antal

Procentuell fördelning

 

Under
30 år

30 -
39 år

40 -
49 år

50 -
64 år

65 år
och äldre

Summa

Under
30 år

30 -
39 år

40 -
49 år

50 -
64 år

65 år
och äldre

1961

6 722

31 818

56 690

93 437

34 731

223 398

3,0%

14,2%

25,4%

41,8%

15,5%

1966

5 533

22 312

41 232

78 181

29 452

176 710

3,1%

12,6%

23,3%

44,2%

16,7%

1970

6 381

18 568

36 984

79 609

21 386

162 928

3,9%

11,4%

22,7%

48,9%

13,1%

1975

7 680

18 539

28 721

66 446

18 774

140 160

5,5%

13,2%

20,5%

47,4%

13,4%

1980

9 586

23 347

26 078

50 775

21 078

130 864

7,3%

17,8%

19,9%

38,8%

16,1%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1985

8 663

24 143

27 662

43 596

20 245

124 309

7,0%

19,4%

22,3%

35,1%

16,3%

1990

5 737

19 964

28 357

36 583

20 425

111 066

5,2%

18,0%

25,5%

32,9%

18,4%

1995

4 091

16 716

26 245

34 122

18 461

99 635

4,1%

16,8%

26,3%

34,2%

18,5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

År

Under
35 år

35 -
44 år

45 -
54 år

55 -
64 år

65 år
och äldre

Summa

Under
35 år

35 -
44 år

45 -
54 år

55 -
64 år

65 år
och äldre

1996

6 810

16 825

23 688

18 668

18 323

84 314

8,1%

20,0%

28,1%

22,1%

21,7%

2000

5 482

14 769

20 278

18 511

13 287

72 327

7,6%

20,4%

28,0%

25,6%

18,4%

2003

3 826

12 169

17 365

17 999

11 597

62 956

6,1%

19,3%

27,6%

28,6%

18,4%

Anm. För åren 1970 och 1975 är de båda sista åldersklasserna 50 - 66 år samt 67 år och äldre