STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2005:6

 

Svenskt jordbruk i siffror 1800 - 2004

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1.5 Areal efter ägoslag 1800 - 2004, 1000 ha1,2

1.5 Area by type of land 1800 - 2004, 1000 ha

År

Åkermark

Betesmark

Ängsmark

Skogsmark

1800

850

..

..

..

1850

2 025

..

..

..

1865

2 354

..

1 925

..

1870

2 573

..

1 986

17 397

 

 

 

 

 

1875

2 765

..

1 930

16 441

1880

2 950

..

1 945

17 141

1885

3 111

..

1 802

18 160

1890

3 306

..

1 676

18 043

1895

3 459

..

1 493

19 410

 

 

 

 

 

1900

3 558

..

1 461

20 707

1905

3 634

..

1 394

21 210

1910

3 691

..

1 307

21 391

1915

3 771

..

1 297

22 617

1920

3 870

..

923

24 584

 

 

 

 

 

1927

3 716

31

1 238

21 746

1932

3 725

58

1 033

22 243

1937

3 731

98

921

22 356

1944

3 567

123

..

10 163

1951

3 527

179

..

8 147

 

 

 

 

 

1956

3 488

184

..

22 505

1961

3 296

162

349

..

1966

3 058

194

242

..

1970

3 032

142

235

5 596

1975

2 980

147

220

4 921

 

 

 

 

 

1981

2 938

356

..

4 445

1988

2 872

332

..

4 148

1990

2 845

332

..

4 065

1995

2 767

425

..

3 844

1999

2 747

447

..

3 734

 

 

 

 

 

2004

2 661

523

..

3 3813

1 Den verkliga åkerarealen under början av 1800-talet har bedömts vara ca 100 % högre än statistikuppgifterna och under 1860-talet drygt 40 % högre. Från slutet av 1920-talet bedöms statistiken vara av god tillförlitlighet.

2 T.o.m. 1937 avser uppgifterna samtliga jordbruksföretag. Därefter avses företag med mer än 2 ha åker,
med undantag för 1956 då uppgifterna om betesmark och skogsmark avser samtliga företag.

3 Avser år 2003.