STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2005:6

 

Svenskt jordbruk i siffror 1800 - 2004

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1.8 Åkerareal använd för vissa andra grödor än spannmål och oljeväxter 1866 - 2004, femårsmedelvärden, 1000 ha1,2

1.8 Arable land used for certain other crops than cereals and oilseeds 1866 - 2004, five years averages, 1000 ha

År

Matpotatis

Potatis för stärkelse

Summa potatis

Sockerbetor

Baljväxter

Foderrot-frukter

Vall

Grönfoder och ensilageväxter

1866/1870

..

..

135

..

54

..

671

..

1871/1875

..

..

147

..

55

..

732

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1876/1880

..

..

153

..

56

..

813

..

1881/1885

..

..

155

..

58

..

866

..

1886/1890

..

..

156

..

55

..

996

..

1891/1895

..

..

158

..

53

..

1 078

..

1896/1900

..

..

157

26

49

19

1 149

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1901/1905

..

..

154

26

43

27

1 236

..

1906/1910

..

..

152

33

41

55

1 318

..

1913/1915

..

..

152

31

33

75

1 380

45

1916/1920

..

..

156

36

40

85

1 386

102

1921/1925

..

..

157

38

46

95

1 365

126

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1926/1930

..

..

143

31

32

93

1 447

118

1931/1935

..

..

133

46

26

81

1 557

104

1936/1940

..

..

133

52

25

70

1 610

99

1941/1945

..

..

142

53

35

67

1 625

123

1946/1950

..

..

121

50

25

56

1 581

114

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1951/1955

..

..

112

53

23

36

1 451

84

1956/1960

..

..

109

51

23

26

1 375

69

1961/1965

..

..

87

45

12

13

1 316

49

1966/1970

..

..

66

40

7

..

1 104

34

1971/1975

37

12

49

45

8

..

957

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1976/1980

32

11

43

53

16

..

906

25

1981/1985

29

10

39

53

34

..

894

30

1986/1990

28

10

37

51

43

..

888

35

1991/1995

28

8

36

50

13

..

1 057

..

1996/2000

25

9

34

59

41

..

972

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2001/20043

23

9

32

52

41

..

947

32

1 Den verkliga totala åkerarealen under 1860-talet har bedömts vara drygt 40 % högre än statistikuppgifterna. Från slutet av 1920-talet bedöms statistiken vara av god tillförlitlighet.

2 På grund av ändringar i metoder och definitioner är uppgifterna före 1945 ej helt jämförbara med senare data. För perioden 1991/1995 redovisas vall inkl. grönfoder.

3 Fyraårsmedelvärden.