STATISTIK FRÅNJORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2006:1

 

Försäljning av handelsgödselmedel 2004/05

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gif
Tabeller pm-pil.gifDiagram pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English


Diagram

Försäljning av handelsgödselmedel, mkg
Försäljning av handelsgödsel uttryckt i kvantitet växtnäringsämne, mkg

1.      Försäljning av handelsgödselmedel, mkg

1.     Sales of fertilizers, thousand tons of products

2.              Försäljning av handelsgödsel uttryckt i kvantitet växtnäringsämne, mkg

2.       Sales of fertilizers, expressed in plant nutrient content, thousand tons