STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2006:1

 
Försäljning av handelsgödselmedel 2004/05
Sales of fertilizers during 2004/05
 
pm-pil.gifSammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifDiagram pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)

Sammanfattning

Försäljningen av kvävegödselmedel sjunker

Den totala försäljningen av handelsgödsel (mineralgödsel) uppgick under gödselåret 2004/05 till 724 Mkg, en nedgång med 15 % eller 127 Mkg sedan året innan. Under den senaste 5-års perioden har försäljningen kontinuerligt sjunkit, vilket innebär att mellan åren 2000/01 och 2004/05 har försäljningen uttryckt i ton vara sjunkit med nästan 26 %.

Försäljningen uttryckt i rena växtnäringsämnen

Uttryckt i rena växtnäringsämnen sjönk försäljningen av kväve och fosfor med 8 % till 162 resp 15 Mkg. Försäljningen av kalium sjönk med 10 % till 33 Mkg medan svavel ökade med nästan 2 % till 23 Mkg. Kadmiuminnehållet i fosforsgödselmedlen beräknas till 78 kg jämfört med 105 kg året innan.

Det förekommer också en viss försäljning av organiska gödselmedel, främst till ekologiska odlare. Via ordinarie handelskanaler uppgick denna försäljning till ca 1 400 ton rent kväve.