STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2007:1

 

Försäljning av mineralgödsel 2005/06

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gif
Tabeller pm-pil.gifDiagram pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English


Diagram

Försäljning av mineralgödsel, mkg
Försäljning av mineralgödsel uttryckt i kvantitet växtnäringsämne, mkg

1.          Försäljning av mineralgödsel, mkg

1.      Sales of fertilizers, thousand tons of products

2.                Försäljning av mineralgödsel uttryckt i kvantitet växtnäringsämne, mkg

2.       Sales of fertilizers, expressed in plant nutrient content, thousand tons