STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2007:1

 

Försäljning av mineralgödsel 2005/06

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifDiagram pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Försäljning av mineralgödsel med fördelning på viktigare sorter, uttryckt i kvantitet vara, ton

1.        Sales of fertilizers devided in products, tons

Enkla gödselmedel

1998/99

1999/00

2000/01

2001/02

2002/03

2003/04

2004/05

2005/06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvävegödselmedel

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalksalpeter, N 15,5

228 886

286 217

266 675

213 778

221 281

183 302

50 855

56 309

Chilesalpeter, N 16

1 197

952

919

836

500

-

-

589

Na-salpeter/Probeta, N 20

11 681

10 706

10 386

9 461

8 975

7 989

7 817

6 090

Ammonsulfat, N 21

1 269

591

7 852

-

732

286

305

292

N 22

-

-

-

-

1 898

794

-

-

N 24

-

-

-

-

-

-

3 134

184

ASN, N 26

8 958

7 083

4 148

6 627

1 747

3 088

2 266

2 130

Kalkammonsalpeter/Axan,
N 26/27/28

166 077

205 869

235 495

198 981

238 828

240 533

273 036

267 754

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ammoniumnitrat N 34

76 318

55 011

51 224

75 638

33 498

31 339

19 283

23 799

N 32

-

-

-

-

-

1 842

85

84

Urea, N 46

745

655

553

484

382

475

519

225

Kvävelösning, N 25/30

3 111

3 772

2 036

1 641

1 083

4 928

3 364

3 164

Flytande ammoniak

178

116

137

147

107

50

83

52

N 4

-

-

-

1 660

-

-

268

216

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S:a kvävegödselmedel

498 420

570 972

579 425

509 253

509 031

474 627

361 015

360 888

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fosforgödselmedel

 

 

 

 

 

 

 

 

Superfosfat, P 20

2 920

2 497

2 599

1 890

1 691

1 484

1 041

773

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S:a fosforgödselmedel

2 920

2 497

2 599

1 890

1 691

1 484

1 041

773

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaliumgödselmedel

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaliumklorid, K 50

2 236

2 504

2 621

1 862

2 464

2 470

2 354

2 273

Kaliumsulfat, K 42

542

692

691

549

689

731

648

398

Kalimagnesia, K 25

5 058

5 426

5 917

6 534

6 993

7 102

7 161

6 740

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S:a kaliumgödselmedel

7 836

8 622

9 229

8 945

10 146

10 303

10 163

9 411

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svavelgödselmedel

 

 

 

 

 

 

 

 

S 12/13

181

173

155

165

-

57

176

89

S 20/21

353

642

451

336

259

425

428

422

S:a Svavelgödselmedel

534

815

606

501

259

484

604

511

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S:a enkla gödselmedel

509 710

582 906

591 859

520 589

521 127

486 898

372 823

371 583