STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2007:1

 

Försäljning av mineralgödsel 2005/06

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifDiagram pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

 

2 Försäljning av mineralgödsel uttryckt i ren växtnäring, mkg

2           Sales of fertilizers, expressed in plant nutrient content, thousand tons

 

1998/99

1999/00

2000/01

2001/02

2002/03

2003/04

2004/05

2005/06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkla gödselmedel

 

 

 

 

 

 

 

 

Kväve (N)

112,8

124,2

128,6

116,7

113,4

108,6

92,6

92,2

Fosfor (P)

0,6

0,5

0,5

0,4

0,3

0,3

0,2

0,2

Kalium (K)

2,7

3,1

3,4

2,9

3,4

3,3

3,2

3,0

Svavel (S)

7,5

9,4

10,6

9,4

10,0

10,1

10,6

11,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammansatta gödselmedel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NP-gödsel

 

 

 

 

 

 

 

 

Kväve (N)

14,6

11,4

11,3

10,9

10,6

11,9

8,4

8,5

Fosfor (P)

2,9

2,5

2,4

2,8

2,6

2,6

2,2

1,9

Svavel (S)

1,8

1,5

1,5

1,5

1,2

1,2

0,9

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PK-gödsel

 

 

 

 

 

 

 

 

Fosfor (P)

3,9

4,1

3,5

2,9

2,8

2,5

1,8

1,5

Kalium (K)

7,6

7,6

6,3

5,4

5,0

4,5

3,3

2,8

Svavel (S)

1,0

1,1

0,9

0,9

0,7

0,6

0,3

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NK-gödsel

 

 

 

 

 

 

 

 

Kväve (N)

1,7

2,2

3,0

2,3

2,2

1,8

1,6

1,8

Kalium (K)

1,5

1,9

2,1

1,8

1,5

1,3

1,1

1,4

Svavel (S)

0,7

0,1

0,1

0,0

0,2

0,2

0,1

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NPK-gödsel

 

 

 

 

 

 

 

 

Kväve (N)

50,1

51,6

54,0

54,9

53,9

54,5

59,0

57,8

Fosfor (P)

10,4

10,6

10,7

10,6

10,9

11,4

11,2

10,2

Kalium (K)

25,4

26,3

27,0

26,7

26,3

27,9

25,6

23,6

Svavel (S)

9,7

10,3

10,7

10,3

10,4

10,2

10,9

10,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S:a sammansatta gödselmedel

 

 

 

 

 

 

 

 

Kväve (N)

66,4

65,2

68,3

68,1

66,7

68,2

69,0

68,1

Fosfor (P)

17,2

17,1

16,6

16,4

16,3

16,5

15,2

13,6

Kalium (K)

34,5

35,7

35,4

33,8

32,9

33,7

30,0

27,8

Svavel (S)

13,2

12,9

13,2

12,7

12,6

12,2

12,2

12,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S:a GÖDSELMEDEL

 

 

 

 

 

 

 

 

Kväve (N)

179,2

189,4

196,9

184,8

180,1

176,2

161,6

160,3

Fosfor (P)

17,8

17,6

17,1

16,7

16,6

16,8

15,4

13,8

kg kadmium

216,0

174,0

175,0

141,0

151,0

105,0

78,0

81,0

Kalium (K)

37,3

38,9

38,8

36,8

36,3

37,0

33,2

30,8

Svavel (S)

20,7

22,4

23,8

22,1

22,6

22,3

22,8

23,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekologiiska gödselmedel

 

 

 

 

 

 

 

 

Kväve (N)

-

-

-

-

-

-

-

0,9

Fosfor (P)

-

-

-

-

-

-

-

0,6

Kalium (K)

-

-

-

-

-

-

-

0,6

Svavel (S)

-

-

-

-

-

-

-

0,1

S:a ekologiska gödselmedel

-

-

-

-

-

-

-

2,2