STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2009:1

 

Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap år 2006

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Kontaktpersoner, mer information

Statens Jordbruksverk (SJV)

Gunilla Thorsell, 036 - 15 59 49

Marjatta Niemi, 036 - 15 59 34

statistik@sjv.se

 

Statistiken har producerats av Statens Jordbruksverk.

Utkom den 2 juni 2009.