STATISTIK FRÅNJORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2009:1

 

Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap år 2006

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gif
Tabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English


Statistiken med kommentarer

Allmänt
Traktorer
Jordbearbetning, sådd och spridning
Redskap för skörd och tröskning samt rotfrukter
Transportredskap
Inomgårdsutrustning m.m.

Allmänt

Jordbruksverket redovisar årligen statistik över jordbrukets investeringar i maskiner och redskap. Vart tredje år baseras denna statistik på en totalundersökning bland tillverkare och importörer av maskiner och redskap till jordbruket. Åren däremellan baseras statistiken på en urvalsundersökning. Uppgifterna i denna statistikrapport avseende år 2003 baseras på en totalundersökning.

Traktorer

Försäljningen av traktorer ökade med 418 miljoner kronor mellan 2003 och 2006, en ökning med 26 procent. Antalet försålda traktorer ökade under samma period med 17 procent. Det genomsnittliga effektuttaget år 2006 uppgick till 115 hk. Investeringarna i traktorer för de senaste totalundersökningsåren (1994, 1997, 2000 och 2003) redovisas i tabell 1.

Jordbearbetning, sådd och spridning

Jordbrukets investeringar i redskap för jordbearbetning, sådd och spridning under 2006 uppgick till 504 miljoner kronor. Detta var en ökning med 6 % jämfört med år 2003. Inom denna grupp stod harvar och pinnkultivatorer samt gödselspridare för de största ökningarna med 41 resp 68 % jämfört med 2003. I tabell 2 redovisas investeringarna för denna grupp av redskap.

Redskap för skörd och tröskning samt rotfrukter

För gruppen "Redskap för skörd och tröskning" minskade försäljningen med 3 % under 2006 jämfört med 2003. Variationerna förekom mellan de olika maskintyperna, vilket framgår av tabell 3. Försäljningen av maskiner för rotfrukter minskade från 95 till 25 miljoner kronor mellan 2003 och 2006.

Transportredskap

Försäljningen av vagnar minskade obetydigt mellan 2003 och 2006 med 1 % till 170 miljoner kr (se tabell 1).

För övriga transportredskap noteras en ökning av försäljningen med 55 % jämfört med år 2003. Försäljningen uppgick till 420 miljoner kronor år 2006.

Inomgårdsutrustning m.m.

Investeringarna i inomgårdsutrustning minskade mellan 2003 och 2006 med 3 %. Till stor del kan minskningen inom gruppen hänföras till Utgödslings- och utfodringsanläggningar samt Redskap för underhåll och rengöring. En ny post, "Skogs- och trädgårdsredskap för lantbruket" har tillkommit fr.o.m. 2003 undersökning, samtidigt som posten "Elmotorer och hydroforer m.m." har utgått.

Investeringarna i torkar och kvarnar m.m. mjölkningsutrustning och stallutrustning minskade med 10 %. Redskap för underhåll och rengöring minskade med med 27 % mellan år 2003 och 2006.