STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2009:1

 

Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap år 2006

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Investeringar i maskiner och redskap med fördelning på större produktgrupper, 1997, 2000, 2003 och2006, antal och miljoner kr

1. Investments in main groups of machinery, and equipment 1997, 2000, 2003 and 2006, number and million SEK

 

1997

2000

2003

2006

Mkr 2006
i % av
2003

 

Antal

Mkr

Antal

Mkr

Antal

Mkr

Antal

Mkr

Traktorer

3 839

1 515

4 035

1 673

3 452

1 578

4 043

1 996

126

Övrigt för traktorer

..

4

..

21

..

17

..

19

112

Redskap för jordbearbetning

2 743

220

2 200

224

..

178

..

145

81

Redskap för sådd och sprid-
ning

3 060

259

2 709

234

..

272

..

344

126

Bevattningsutrustning

..

25

..

14

..

25

..

15

60

Redskap för skörd och trösk-
ning

4 421

655

4 807

640

4 912

754

5 534

800

106

Redskap för rotfrukter

1 084

69

352

77

230

95

49

25

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vagnar

1 214

78

1 235

94

1 820

171

1 903

170

99

Transportredskap och last-
apparater

10 381

203

15 874

292

16 554

271

14 101

420

155

Torkar, kvarnar m.m.

5 252

157

3 885

206

3 949

187

3 568

170

91

Utrustning för mjölkning

233

98

206

164

13

134

34

143

107

Stallutrustning

21 244

237

17 443

309

48 945

472

21 404

400

84

Redskap för grundförbättring

5

1

353

4

538

4

96

1

..

Redskap för underhåll och
rengöring m.m.

2 763

24

6 172

44

14 448

132

12 836

97

73

Skogs- och trädgårdsredskap
för lantbruket

-

-

-

-

..

242

..

328

135

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA

..

3 572

..

4 023

..

4 532

..

5 074

112