STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2009:1

 

Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap år 2006

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Investeringar i redskap för jordbearbetning, sådd och spridning 1997, 2000, 2003 och 2006, antal och miljoner kr

2. Investments in equipment for tillage, drilling, sowing and spreading 1997, 2000, 2003 and, number and million SEK

 

1997

2000

2003

2006

Mkr 2006 i
% av 2006

 

Antal

Mkr

Antal

Mkr

Antal

Mkr

Antal

Mkr

Plogar1)

1 077

121

998

117

649

82

348

50

61

Tallriksredskap och rotor-
kultivatorer

253

12

218

12

..

..

..

..

 

Harvar och pinnkultivatorer

735

59

485

49

1 586

58

512

82

141

Vältar

503

23

493

43

..

..

..

..

..

Diverse jordbearbetnings-
redskap

158

5

5

3

..

38

..

13

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S:a jordbearbetningsredskap

..

220

..

224

..

178

..

145

81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Såmaskiner

904

126

468

90

522

94

264

67

71

Gödselspridare

2 098

108

2 070

116

1 795

137

1 001

230

168

Sprutor m.m.

52

25

172

28

..

41

..

47

115

S:a redskap för sådd och
spridning

..

259

..

234

..

272

..

344

126

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevattningsutrustning

..

25

..

14

..

25

..

15

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT

..

504

..

472

..

475

..

504

106

 

1.       Från år 2003 avses tegplogar och växelplogar.