STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2009:1

 

Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap år 2006

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Investeringar i maskiner och redskap för skörd och tröskning 1997, 2000, 2003 och 2006, antal och miljoner kr

3. Investments in equipment for harvest (incl. combine harvesters) 1997, 2000, 2003 and 2006, number and million SEK

 

1997

2000

2003

2006

Mkr 2006 i
% av 2003

 

Antal

Mkr

Antal

Mkr

Antal

Mkr

Antal

Mkr

Skördetröskor

349

376

239

266

210

304

137

258

85

Pressar

584

115

713

160

571

197

462

207

105

Räfsor, vändare och sträng-
läggare

1 142

30

596

20

811

38

652

35

92

Slåttermaskiner och krossar

2 274

126

3 158

170

3 251

206

4 245

271

132

Hackar för halm och grön-
massa

72

7

100

10

68

9

37

28

..

Diverse

..

1

..

14

..

9

..

1

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redskap för skörd och
tröskning

..

655

..

640

..

754

..

800

106

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maskiner för rotfrukter

1 084

69

352

77

230

95

49

25

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT

..

723

..

717

..

849

..

825

97