STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2009:1

 

Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap år 2006

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Investeringar i inomgårdsutrustning 1997, 2000, 2003 och 2006, antal och miljoner kr

4. Investments in indoor equipment 1997, 2000, 2003 and 2006, number and million SEK

 

1997

2000

2003

2006

Mkr 2006
i % av
2003

 

Antalt

Mkr

Antal

Mkr

Antal

Mkr

Antal

Mkr

Grovfodersilor inkl. utrust
ning

560

56

599

82

283

42

153

26

62

Torkanläggningar och lager-
silor för spannmål

3 384

74

2 244

92

1 744

100

2 598

98

98

Kvarnar och foderbehållare

1 308

27

1 041

32

1 921

45

819

46

102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S:a torkar, kvarnar m.m.

5 252

157

3 884

206

3 948

187

3 568

170

91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utrustning för mjölkning

233

98

206

164

..

134

..

143

107

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utgödslings- och utfodrings-
anläggningar

10 414

119

9 978

154

3 169

148

2 662

52

34

Stallinredningar

10 830

118

7 465

155

..

324

..

348

107

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S:a stallutrustning

21 244

237

17 443

309

..

472

..

400

84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redskap för underhåll
och rengöring

2 763

24

6 172

44

14 448

132

12 836

97

73

Redskap för grund-
förbättring

5

1

353

4

-

4

..

1

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emotorer, hydroforer m.m.

..

27

..

27

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogs- och trädgårds-
redskap för lantbruket

-

-

-

-

..

242

..

328

135

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT

..

544

..

754

..

1 171

..

1139

97