STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2010:5

 
Försäljning av mineralgödsel 2008/09
Sales of fertilisers during 2008/09
 
pm-pil.gifSammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifDiagram pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)

Sammanfattning

Försäljningen av mineralgödsel minskade med 28 %

Försäljning av mineralgödsel uttryckt i kvantitet vara uppgick under gödselåret 2008/09, dvs. under perioden 1 juli 2008 - 30 juni 2009, till 566 800 ton. Försäljningen minskade med 28 % eller 215 700 ton jämfört med året innan.

Försäljningen av NPK minskade med 41 %

Försäljningen av NPK-gödselmedel minskade med 135 600 ton (41 %) gödselåret 2008/09. Försäljningen av NPK har varit nästan konstant mellan gödselåren 2000/01-2006/07. Gödselåret 2007/08 var försäljningen ovanligt hög för att sedan 2008/09 vara ovaligt låg. NPK gödselmedlen står för 89 % av försäljningen av sammansatta gödselmedel. NPK 27-3-5 är den NPK-produkt som det såldes mest av 2008/09, 58 700 ton och stod därmed för 31 % av den totala NPK försäljningen.