STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2012:03

 

Nötkreaturssektorns uppbyggnad

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1.1 Antal och andel av nötkreatur i riket i juni 2011 efter företagstyp

1.1 Number and percentage of cattle nationwide in June 2011 by type of holding

Typ av nötkreatur

Mjölkföretag

 

Köttföretag

 

Totalt

Antal

Andel

 

Antal

Andel

 

Antal

Antal företag

5 380

25,7

 

15 565

74,3

 

20 945

Mjölkkor

346 484

100,0

 

1

0,0

 

346 485

Am- och Dikor

1 525

0,8

 

194 739

99,2

 

196 264

Kvigor över 2 år

57 662

61,3

 

36 352

38,7

 

94 014

Tjur/Stut över 2 år

5 421

23,2

 

17 992

76,8

 

23 413

Kvigor 1-2 år

137 134

61,5

 

85 754

38,5

 

222 888

Tjur/Stut 1-2 år

30 746

19,8

 

124 537

80,2

 

155 283

Kvigkalv

147 291

61,9

 

90 787

38,1

 

238 078

Tjurkalv

67 236

28,4

 

169 804

71,6

 

237 040

 

Totalt

793 499

52,4

 

719 966

47,6

 

1 513 465