STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2012:03

 

Nötkreaturssektorns uppbyggnad

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2.3 Antal födda kalvar åren 2008-2011 uppdelat efter födelsemånad och produktionsinriktning

2.3 Number of calves born in 2008-2011 by month of birth and type of production

Ras

2008

 

2009

 

2010

 

2011

Mjölk-företag

Kött-företag

Samtliga

 

Mjölk-företag

Kött-företag

Samtliga

 

Mjölk-företag

Kött-företag

Samtliga

 

Mjölk-företag

Kött-företag

Samtliga

Januari

27 179

13 875

41 054

 

32 005

10 147

42 152

 

30 946

10 435

41 381

 

31 417

10 121

41 538

Februari

26 141

29 084

55 225

 

26 199

22 721

48 920

 

27 646

24 418

52 064

 

25 949

19 711

45 660

Mars

26 734

53 321

80 055

 

30 510

49 614

80 124

 

30 184

49 953

80 137

 

29 351

49 206

78 557

April

24 978

41 234

66 212

 

27 407

39 635

67 042

 

25 299

37 557

62 856

 

23 800

39 138

62 938

Maj

21 580

26 384

47 964

 

24 138

23 504

47 642

 

24 145

22 803

46 948

 

24 064

24 026

48 090

Juni

21 924

15 905

37 829

 

23 637

12 043

35 680

 

23 934

11 773

35 707

 

 

25 190

12 512

37 702

Juli

24 834

10 954

35 788

 

27 275

8 112

35 387

 

28 806

7 856

36 662

 

28 671

7 906

36 577

Augusti

30 029

8 570

38 599

 

31 910

4 819

36 729

 

32 049

4 527

36 576

 

32 301

4 996

37 297

September

28 497

6 722

35 219

 

30 236

3 189

33 425

 

28 467

3 272

31 739

 

28 439

2 838

31 277

Oktober

27 869

6 528

34 397

 

29 207

2 849

32 056

 

27 904

2 840

30 744

 

29 288

2 826

32 114

November

27 793

6 398

34 191

 

30 773

3 079

33 852

 

28 949

2 805

31 754

 

29 439

3 063

32 502

December

27 950

7 267

35 217

 

32 061

4 125

36 186

 

30 206

4 029

34 235

 

30 298

4 369

34 667

 

Totalt

315 508

226 242

541 750

 

345 358

183 837

529 195

 

338 535

182 268

520 803

 

 

338 207

 

180 712

 

518 919