STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2012:03

 

Nötkreaturssektorns uppbyggnad

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2.4 Antal förflyttningshändelser för nötkreatur födda år 2008 efter kön och produktionsinriktning

2.4 Number of transfer events for cattle born in 2008 by sex and type of production

 

Förflyttningshändelse

Produktionsinriktning vid rapporterande företag

                     

Mjölkföretag

Köttföretag

Samtliga

Försäljning/export

151 402

123 574

274 976

Hondjur

36 248

50 711

86 959

Handjur

115 154

72 863

188 017

Köp/import

42 702

231 069

273 771

Hondjur

30 941

55 345

86 286

Handjur

11 761

175 724

187 485

Totalt

194 104

354 643

548 747