STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2012:03

 

Nötkreaturssektorns uppbyggnad

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2.7 Ackumulerat antal och andel i procent av försäljningar som skett med nötkreatur födda år 2008 visst antal levnadsdagar uppdelat efter kön

2.7 Accumulated number and percentage of sales of cattle born in 2008 within certain number of days since birth by sex

Antal levnadsdagar vid försäljning

Försäljningar av nötkreatur födda år 2008

Kvigor/kor

 

Tjurar/sturar

 

Samtliga

Antal

Andel

 

Antal

Andel

 

Antal

Andel

10

548

0,6

 

5 376

2,9

 

5 924

2,2

30

1 850

2,1

 

19 711

10,5

 

21 561

7,8

60

3 694

4,2

 

37 971

20,2

 

41 665

15,2

90

7 816

9,0

 

82 715

44,0

 

90 531

32,9

120

11 621

13,4

 

110 524

58,8

 

122 145

44,4

150

14 640

16,8

 

124 128

66,0

 

138 768

50,5

180

18 108

20,8

 

134 444

71,5

 

152 552

55,5

270

32 106

36,9

 

165 050

87,8

 

197 156

71,7

365

39 990

46,0

 

175 715

93,5

 

215 705

78,4

540

51 584

59,3

 

184 116

97,9

 

235 700

85,7

730

63 711

73,3

 

186 458

99,2

 

250 169

91,0

900

76 164

87,6

 

187 256

99,6

 

263 420

95,8

1 095

81 989

94,3

 

187 640

99,8

 

269 629

98,1

Totalt till uttagsdatum

86 959

100,0

 

188 017

100,0

 

274 976

100,0