STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2012:03

 

Nötkreaturssektorns uppbyggnad

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2.12b Avlivade/slaktade handjur födda år 2008 per avlivningsform uppdelat efter produktionsinriktning, antal samt andel i procent

2.12b Male cattle born in 2008 that were deceased at the time of data sampling by manner of execution and type of production, number and percentage.

Dödsorsak

Mjölkföretag

 

Köttföretag

 

Totalt

Antal döda handjur

Andel av födda handjur

 

Antal döda handjur

Andel av födda handjur

 

Antal döda handjur

Andel av födda handjur

Avlivning/självdöd till destruktsanl.

13 099

8,2

 

4 532

4,0

 

17 631

6,4

Avlivning/självdöd ej till destruktsanl.

4 824

3,0

 

2 611

2,3

 

7 435

2,7

Hemslakt

4 140

2,6

 

3 648

3,2

 

7 788

2,8

Slakt

136 986

85,4

 

101 606

88,6

 

238 592

86,7

Totalt

159 049

99,1

 

112 397

98,0

 

271 446

98,7