STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2012:03

 

Nötkreaturssektorns uppbyggnad

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1.4 Andel av det totala antalet nötkreatur av olika sorter inom varje produktionsinriktning som fanns på företag med ekologisk produktion i juni 2011

1.4 Percentage of cattle of different sorts nationwide within each type of production that were at holdings with organic production in June 2011

Mjölk-produktion

 

Kött-produktion

 

Samtliga

Andel

 

Andel

 

Andel

Antal företag

12,0

 

16,1

 

15,0

Mjölkkor

13,9

 

-

 

13,9

Am- och dikor

16,1

 

32,5

 

32,4

Kvigor över 2 år

13,9

 

25,7

 

18,5

Tjur/stut över 2 år

16,3

 

22,8

 

21,3

Kvigor 1-2 år

13,8

 

26,9

 

18,8

Tjur/stut 1-2 år

10,7

 

15,0

 

14,2

Kvigkalvar

30,8

 

31,2

 

20,6

Tjurkalvar

5,0

 

24,6

 

15,7

 

 

 

 

 

 

Totalt

13,6

 

24,6

 

18,8

Anm: Avser djur i produktion som är omställd och under omställning.