STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2012:03

 

Nötkreaturssektorns uppbyggnad

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1.5b Köttföretag med ekologisk produktion och antal nötkreatur av olika slag på dessa i riket i juni 2011 efter besättningsstorlek

1.5b Holdings with organic meat production and number of cattle of different sorts at these in June 2011 by size of herd

Besättnings-storlek

antal nöt-kreatur

Antal företag

 

Mjölkkor

Am- och dikor

Kvigor över 2 år

Tjur/stut över 2 år

Kvigor 1-2 år

Tjur/stut 1-2 år

Kvig-kalvar

Tjur-kalvar

Summa nötkreatur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-9

188

 

-

405

109

69

133

118

122

132

1 088

10-24

513

 

-

3 344

600

269

972

827

1 310

1445

8 767

25-49

645

 

-

8 915

1 305

585

2 733

2 147

3 773

4 082

23 540

50-74

420

 

-

9 489

1 378

613

3 106

2 334

4 155

4 428

25 503

75-99

217

 

-

6 689

954

466

2 489

1 948

2 968

3 123

18 637

100-149

258

 

-

11 314

1 543

715

3 904

3 492

5 109

5 455

31 532

150-199

117

 

-

7 085

938

485

2 571

2 235

3 179

3 406

19 899

200-499

126

 

-

12 504

1 805

640

5 242

3 820

5 770

6 076

35 860

500-999

13

 

-

2 400

502

183

1 434

1 311

1 378

1 187

8 395

över 1000

3

 

-

1 217

205

74

457

472

576

633

3 634

 

Totalt

2 500

 

-

63 365

9 339

4 099

23 041

18 704

28 340

29 967

176 855

Anm: Avser djur i produktion som är omställd och under omställning