STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2012:03

 

Nötkreaturssektorns uppbyggnad

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1.6 Antal köttföretag utan moderdjur och nötkreatur på dessa i juni 2011 efter besättningsstorlek

1.6 Number of holdings without cows and cattle at these in June 2011 by size of herd

Besättnings-storlek

antal nötkreatur

Antal företag

 

Kvigor över 2 år

Tjur/stut över 2 år

Kvigor 1-2 år

Tjur/stut 1-2 år

Kvig-kalvar

Tjur-kalvar

Summa nötkreatur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-9

1 440

 

1 219

563

1 446

1 555

466

970

6 219

10-24

919

 

1 316

1 113

2 771

5 176

699

3 182

14 257

25-49

548

 

1 052

1 307

2 632

7 505

1 109

5 590

19 195

50-74

242

 

479

814

1 763

6 221

685

4 830

14 792

75-99

133

 

245

536

1 014

4 546

538

4 590

11 469

100-149

165

 

308

799

1 576

8 054

1 013

8 145

19 895

150-199

63

 

162

388

1 170

3 977

506

4 651

10 854

200-499

110

 

71

561

1 304

11 580

887

18 783

33 186

500-999

8

 

18

38

367

1 847

360

2 359

4 989

över 1000

5

 

12

23

62

1 197

191

4 733

6 218

 

Totalt

3 633

 

4 882

6 142

14 105

51 658

6 454

57 833

141 074