STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2013:3

 

Lantbrukarna och klimatet

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Åtgärder för anpassning till klimatförändringar och minskade utsläpp av klimatgaser

3. Measures for adaptation to climate change and reducing greenhouse gas emissions

 

Andel av svarande (%)

 

Stämmer mycket bra

 

Stämmer ganska bra

 

Stämmer varken bra eller dåligt

 

Stämmer ganska dåligt

 

Stämmer mycket dåligt

Hur intresserad är du av att vidta åtgärder för att anpassa din verksamhet till ett förändrat klimat?

19,5

 

38,3

 

29,2

 

6,9

 

5,5

 

Vad skulle öka ditt intresse för att vidta åtgärder mot klimatgasutsläpp i din verksamhet?

Flera svarsalternativ tillåtna

 

Andel av svarande (%)

Bättre betalt för klimatanpassade produkter

 

51,5

Att kunderna kräver eller efterfrågar det

 

31,2

Mer kunskap

 

42,4

Miljöstöd

 

31,7

Investeringsstöd

 

31,4

Om åtgärden innebar en kostnadsbesparing

 

43,2

Uppmärksamhet i media

 

3,8

Annat

 

11,5

Antal svarande

 

3592