STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2013:07

 

Försäljning av mineralgödsel 2011/12

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifDiagram pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

1a. Försäljning av enkla mineralgödsel 2003-2012, fördelat på näringsinnehåll och typ

1b. Försäljning av sammansatta mineralgödsel 2003-2012, fördelat på näringsinnehåll och typ

2a. Näringsinnehåll i sålt enkelt mineralgödsel 2011/2012, fördelat på gödseltyp

2b. Näringsinnehåll i sålt sammansatt mineralgödsel 2011/2012, fördelat på gödseltyp

3. Näringsinnehåll i sålt mineralgödsel 2003–2012, fördelat på gödseltyp

 

Teckenförklaring

Legend

-

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05


..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable

*

Preliminär uppgift

Provisional figure