STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2013:07

 

Försäljning av mineralgödsel 2011/12

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifDiagram pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1a. Försäljning av enkla mineralgödsel 2003-2012, fördelat på näringsinnehåll och typ

1a. Sales of straight fertilizers by nutrient content and fertilizer type

 

Försäljning (ton)

 

2003/04

2004/05

2005/06

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

N 46 – N 82

525

602

277

286

235

1 088

1 002

1 090

632

N 32 – N 38

33 181

19 368

23 883

31 073

29 914

37 483

30 703

43 943

27 761

N 24 – N 30

248 549

281 800

273 232

289 349

361 500

302 887

350 378

314 787

277 262

N 18 – N 22

9 069

8 122

6 382

4 612

2 407

622

511

3 722

1 136

N 15 – N 16

183 302

50 855

56 898

57 775

8 843

3 853

35 762

62 469

37 939

N 4 – N 12

0

268

216

70

217

89

78

93

172

N-gödsel totalt

474 626

361 015

360 888

383 165

403 116

346 022

418 434

426 104

344 902

P-gödsel totalt

1 484

1 041

773

878

929

422

424

846

631

K-gödsel totalt

10 303

10 163

9 411

10 403

11 228

4 922

2 791

3 629

2 852

S-gödsel totalt

484

604

511

361

76

166

92

157

51

Enkla gödsel totalt

486 898

372 823

371 583

394 808

415 351

351 531

421 743

430 735

348 436

Allt mineralgödsel

851 154

723 854

712 065

730 996

782 489

566 751

686 467

704 274

615 212