STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2013:07

 

Försäljning av mineralgödsel 2011/12

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifDiagram pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2a. Näringsinnehåll i sålt enkelt mineralgödsel 2011/2012, fördelat på gödseltyp

2a. Nutrient content in sold fertilizers 2011/2012 by fertilizer type

 

Innehåll (ton)

 

 

 

Kväve (N)

Fosfor (P)

Kalium (K)

Svavel (S)

 

Total gödselvikt (ton)

N-gödsel

 

 

 

 

 

 

N 46 – N 82

292

-

-

-

 

632

N 32 – N 38

9 492

-

-

-

 

27 761

N 24 – N 30

74 850

-

-

9 954

 

277 262

N 18 – N 22

236

-

-

255

 

1 136

N 15 – N 16

5 880

-

-

-

 

37 939

N 4 – N 12

18

-

-

-

 

172

N-gödsel totalt

90 769

-

-

10 209

 

344 902

P-gödsel totalt

-

126

-

8

 

631

K-gödsel totalt

-

-

1 417

8

 

2 852

S-gödsel totalt

-

-

-

7

 

51

Enkla gödsel totalt

90 769

126

1 417

10 232

 

348 436

Allt mineralgödsel

148 097

10 351

21 489

18 597

 

615 212