STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2013:08

 

Fritidsodling i Sverige – en översikt

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12. Påstående 6: Kunskap om odling är viktig för att kunna odla ätbara växtslag

12. Statement 6: Knowledge about cultivation is important when producing edible plants

1 Instämmer
inte alls

2

3

4 Instämmer
helt

Ingen åsikt

Sverige

5,5

(± 2,2)

11,9

(± 2,1)

33,7

(± 4)

30,3

(± 4,1)

18,6

(± 4,2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landsdel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götaland

6,1

(± 3,5)

12,1

(± 2,9)

33,1

(± 5,6)

30,9

(± 6)

17,7

(± 5,9)

Svealand

5,8

(± 3,6)

12,4

(± 4)

35,7

(± 6,8)

27,8

(± 5,9)

18,4

(± 6,8)

Norrland

2,5

(± 1,2)

10,1

(± 4,7)

30,3

(± 10,9)

35

(± 12,4)

22,1

(± 13,1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ av boende

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Villa

4,8

(± 0,9)

17

(± 2)

39,5

(± 2,7)

31,5

(± 3)

7,3

(± 1,1)

Radhus

4,3

(± 2,1)

15,1

(± 5,5)

38,3

(± 9,3)

32,6

(± 10,8)

9,7

(± 5,1)

Jordbruksfastighet

..

..

10,6

(± 3,7)

35,9

(± 6)

40,5

(± 6,2)

8,5

(± 3,7)

Lägenhet

6,5

(± 4,4)

6,7

(± 3,2)

28,9

(± 7,8)

29,2

(± 7,7)

28,8

(± 8,2)

Annat

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal i hushållet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 person

..

..

6,4

(± 3,8)

29,8

(± 9,7)

30,5

(± 10)

27,9

(± 10,5)

2 personer

5,6

(± 3,5)

11,4

(± 3)

36,7

(± 5,5)

34,9

(± 5,5)

11,4

(± 4,1)

3 personer

7,2

(± 4,7)

18,3

(± 7,6)

27

(± 7,7)

21,9

(± 7,6)

25,7

(± 12,5)

4 personer

4,3

(± 1,5)

21,6

(± 5,4)

37

(± 6,6)

26,2

(± 6,2)

10,8

(± 5,8)

5 personer

3,7

(± 2)

11,6

(± 4)

45,4

(± 12,7)

26,4

(± 11,8)

12,9

(± 8,7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odlar ätbara växter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja

3,5

(± 0,9)

15,2

(± 2,6)

44,8

(± 4,8)

31,3

(± 4,4)

5,2

(± 2,5)

Nej

7,9

(± 4,6)

8,1

(± 3,5)

20,4

(± 5,9)

29,1

(± 7,2)

34,5

(± 8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anm. Inom parantes anges det 95-procentiga konfidensintervallet. Det angivna konfidensintervallet innebär att det värde som skulle ha erhållits vid en totalräkning täcks med 95 procents sannolikhet.

 

12. forts. Påstående 6: Kunskap om odling är viktig för att kunna odla ätbara växtslag

12. cont. Statement 6: Knowledge about cultivation is important when producing edible plants

1 Instämmer
inte alls

2

3

4 Instämmer
helt

Ingen åsikt

Kostnad, växter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 kr

..

..

9,9

(± 4,6)

18,2

(± 6,5)

28,1

(± 8,3)

39,3

(± 9,2)

1 - 499 kr

7,3

(± 4,8)

13,3

(± 3,6)

40,4

(± 7,5)

29,4

(± 6,8)

9,6

(± 6)

500 - 999 kr

..

..

12,2

(± 3,8)

50,1

(± 8,7)

30,1

(± 7,1)

3,2

(± 1,1)

1 000 - 1 999 kr

3

(± 1,3)

11,9

(± 3,2)

36

(± 9,4)

43,2

(± 10,9)

..

..

2 000 - 3 999 kr

3,7

(± 1,9)

19,8

(± 7,4)

46,7

(± 8,5)

27,5

(± 5,9)

2,4

(± 1,5)

4 000 - 7 999 kr

..

..

13,8

(± 8,9)

49

(± 23,2)

32,4

(± 16,3)

..

..

8 000 kr -

..

..

..

..

59,9

(± 35,2)

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnad, fröer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 kr

6,5

(± 3,4)

10,1

(± 3,4)

23,7

(± 5,7)

28,9

(± 6,4)

30,7

(± 7,1)

1 - 49 kr

..

..

15,1

(± 5,8)

43,8

(± 11,8)

29,5

(± 10,5)

2,9

(± 1,3)

50 - 199 kr

3

(± 1)

13,8

(± 3,5)

51

(± 7,3)

26,3

(± 5)

..

..

200 - 499 kr

2,3

(± 1,2)

14,2

(± 4,4)

36,8

(± 8,3)

42,6

(± 10,5)

..

..

500 - 999 kr

..

..

10,8

(± 5,1)

46,1

(± 8,6)

34,6

(± 8,2)

..

..

1 000 - 1 999 kr

..

..

21

(± 13,5)

21,6

(± 12,9)

52,5

(± 16,3)

0

(± 0)

2 000 kr -

..

..

..

..

56,1

(± 34,9)

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 tim/vecka

..

..

8,6

(± 4,6)

14,5

(± 6,1)

28,3

(± 8,7)

41

(± 9,8)

1 - 4 tim/vecka

5,1

(± 2)

13,6

(± 2,5)

48

(± 5,6)

26,3

(± 4,7)

6,9

(± 3,3)

5 - 14 tim/vecka

2,3

(± 1,1)

15,2

(± 3,7)

37,3

(± 4,6)

39,7

(± 5,6)

..

..

15 tim/vecka -

..

..

..

..

30,5

(± 13,6)

56,8

(± 17,4)

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anm. Inom parantes anges det 95-procentiga konfidensintervallet. Det angivna konfidensintervallet innebär att det värde som skulle ha erhållits vid en totalräkning täcks med 95 procents sannolikhet.