STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2013:08

 

Fritidsodling i Sverige – en översikt

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Fördelning av hur hushållen spenderat pengar på fröer till fritidsodling

5. Distribution of household expenditure on seeds for leisure gardening

0 kr

1-49 kr

50-199 kr

200-499 kr

500-999 kr

1 000-1 999 kr

2 000 kr eller mer

Sverige

54,3

(± 3,9)

11,4

(± 2,5)

20,1

(± 2,8)

11,3

(± 2,1)

2

(± 0,3)

0,6

(± 0,2)

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landsdel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götaland

56,3

(± 5,5)

11,1

(± 3,4)

19,3

(± 3,5)

10,3

(± 2,9)

2,2

(± 0,5)

0,7

(± 0,3)

..

..

Svealand

49,9

(± 6,9)

13,5

(± 5)

20,9

(± 4,7)

12,7

(± 3,3)

1,7

(± 0,5)

0,6

(± 0,3)

..

..

Norrland

58,5

(± 11,8)

6,9

(± 2,3)

20,9

(± 9,9)

10,9

(± 7,4)

2,3

(± 1,1)

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ av
boende

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Villa

33

(± 2,9)

14,8

(± 1,9)

30

(± 2,3)

16,6

(± 1,9)

3,7

(± 0,7)

1

(± 0,4)

..

..

Radhus

40,1

(± 8,9)

19,7

(± 11,5)

20,2

(± 4,9)

16,3

(± 7,8)

2,8

(± 1,5)

..

..

..

..

Jordbruks-fastighet

32,9

(± 6)

11,4

(± 3,9)

29,6

(± 5,7)

16,6

(± 4,5)

6,9

(± 3,1)

..

..

..

..

Lägenhet

74,1

(± 7,2)

7,5

(± 4,5)

12

(± 5,3)

6

(± 3,8)

..

..

..

..

0

(± 0)

Annat

77,2

(± 21,3)

..

..

..

..

..

..

0

(± 0)

0

(± 0)

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal i
hushållet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 person

71,3

(± 8,6)

10,8

(± 5,9)

11,8

(± 5,9)

..

..

1,1

(± 0,6)

..

..

..

..

2 personer

45,2

(± 5,6)

12,6

(± 3,9)

23,6

(± 3,6)

15,8

(± 4,2)

1,9

(± 0,5)

0,6

(± 0,3)

..

..

3 personer

57

(± 9,9)

9,7

(± 4,3)

22,1

(± 8,6)

8,3

(± 3,2)

2

(± 0,9)

..

..

..

..

4 personer

36,7

(± 7)

11,5

(± 5)

29,1

(± 6,4)

16,8

(± 3,2)

4,6

(± 1,5)

..

..

..

..

5 personer

46,8

(± 12,6)

10,4

(± 3,8)

21

(± 10,3)

13,7

(± 4,6)

2,6

(± 1,7)

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odlar ätbara växter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja

28,8

(± 4,6)

14,9

(± 3,3)

32,2

(± 4,1)

19,3

(± 3,6)

3,3

(± 0,6)

0,9

(± 0,3)

..

..

Nej

84

(± 4,9)

7,2

(± 3,8)

6

(± 3,1)

1,9

(± 0,9)

0,5

(± 0,2)

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odlar ätbara växter på
följande platser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trädgård

23,1

(± 2,4)

15,6

(± 2)

34,8

(± 2,4)

20,3

(± 2,4)

4,2

(± 0,8)

1,1

(± 0,4)

..

..

Fritidshus

31,1

(± 13,7)

10,3

(± 6,8)

35,1

(± 13)

18,8

(± 7,7)

3,7

(± 1,9)

..

..

..

..

Kolonilott

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

0

(± 0)

0

(± 0)

Annan mark

..

..

..

..

..

..

61,5

(± 37,3)

..

..

..

..

..

..

Balkong/uteplats

31,4

(± 13,2)

16,1

(± 10,5)

27,1

(± 11,1)

22,8

(± 11,7)

1,7

(± 0,9)

..

..

..

..

Inomhus

18,4

(± 11,7)

14

(± 9,5)

40,5

(± 13,4)

22,9

(± 11,1)

3,2

(± 1,5)

..

..

..

..

Övrigt

22,5

(± 11,6)

17,9

(± 10,8)

31,9

(± 12,1)

21

(± 10,6)

..

..

..

..

0

(± 0)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odlar ätbara växter i växthus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja

..

..

..

..

31

(± 7,5)

33,2

(± 9,3)

4,8

(± 1,8)

1,4

(± 1)

..

..

Nej

58,9

(± 4,1)

11,1

(± 2,6)

18,8

(± 3)

8,6

(± 2)

1,7

(± 0,3)

0,5

(± 0,2)

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anm. Inom parantes anges det 95-procentiga konfidensintervallet. Det angivna konfidensintervallet innebär att det värde som skulle ha erhållits vid en totalräkning täcks med 95 procents sannolikhet.

 

5. forts. Fördelning av hur hushållen spenderat pengar på fröer till fritidsodling

5. cont. Distribution of household expenditure on seeds for leisure gardening

0 kr

1-49 kr

50-199 kr

200-499 kr

500-999 kr

1 000-1 999 kr

2 000 kr eller mer

Tid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 tim/vecka

95,5

(± 3,4)

..

..

..

..

..

..

..

..

0

(± 0)

0

(± 0)

1 - 4 tim/vecka

37,5

(± 5,5)

18,7

(± 4,6)

29,9

(± 5)

11,3

(± 3)

1,8

(± 0,5)

0,6

(± 0,3)

..

..

5 - 14 tim/vecka

11,5

(± 2,5)

11,1

(± 2,5)

33,6

(± 4,3)

35,6

(± 6,1)

5,8

(± 1,7)

1,6

(± 0,9)

..

..

15 tim/vecka -

6,8

(± 4,2)

7,4

(± 4,6)

20,8

(± 9,1)

44,2

(± 20,7)

10,8

(± 5,9)

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anm. Inom parantes anges det 95-procentiga konfidensintervallet. Det angivna konfidensintervallet innebär att det värde som skulle ha erhållits vid en totalräkning täcks med 95 procents sannolikhet.