STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2014:04

 

Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap år 2013

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Investeringar i maskiner och redskap med fördelning på större produktgrupper, 2006–2013 miljoner kr

1. Investments in main groups of machinery and equipment 2006 – 2013, million SEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mkr 2012
 i % av
 2011

 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Traktorer        

1 996  

2 291

2 266

2 214

2 421

2 652

2 456

1 994

81

(Antal)

Övrigt  för traktorer

(4403)

19

 

29

 

23

(3168)

18

(3477)

25

(3759)

42

(3206)

29

(2790)

22

76

Redskap för jordbearbetning

145

330

435

325

219

250

250

254

102

Redskap för sådd och spridning          

344

640

774

356

322

330

324

323

100

Bevattningsutrustning

15

15

15

18

18

18

34

34

100

Redskap för skörd och tröskning

800

898

1 126

1 091

1 010

1 274

1 125

1 005

89

Redskap för rotfrukter

25

23

16

10

14

34

24

24

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vagnar          

170

172

267

208

214

245

278

245

88

Transportredskap och last-
apparater

420

494

425

352

509

585

622

580

93

Torkar, kvarnar m.m.

170

163

174

205

171

195

227

219

96

Utrustning för mjölkning

143

238

255

266

242

188

264

181

69

Stallutrustning samt övrig inomgårdsutrustning

400

490

539

570

514

629

575

424

74

Redskap för grundförbättring

1

1

3

9

12

7

3

2

67

Redskap för underhåll och
rengöring m.m.

97

68

59

110

174

174

132

128

97

Skogs- och trädgårdsredskap för lantbruket

328

339

386

300

321

339

319

258

81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA1)

5 074

6 190

6 763

6 053

6 209

6 993

6 669

5 698

85

1) I summan för år 2012 och 2013 ingår även posten ”Okänt”. Se ”Fakta om statistiken” för mer information.