STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2014:07

 

Fritidsodling i Sverige

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1a. Fritidsodling och tillvaratagande av frukt, bär eller nötter i hela Sverige och Götaland 2012

1a. Leisure cultivation and utilization of fruit, berries and nuts in the whole of Sweden and in Götaland 2012

 

Hela Sverige

 

Götaland

Antal odlande hushåll

Antal skördande hushåll

Antal plantor

Mängd tillvarataget (liter)

Andel färskt

Andel fryst

Andel sylt

Andel saft

Andel annat

 

Antal odlande hushåll

Antal skördande hushåll

Antal plantor

Mängd tillvarataget (liter)

Andel färskt

Andel fryst

Andel sylt

Andel saft

Andel annat

Frukt, bär eller nötter

1 482 868

 

 

 

 

 

 

 

 

 

786 419

 

 

 

 

 

 

 

 

Björnbär

162 721

143 874

2 346 425

850 493

63%

23%

13%

1%

0%

 

89 039

80 795

266 062

291 250

54%

21%

24%

1%

0%

Blåbär

86 945

73 768

369 745

184 254

64%

33%

3%

0%

0%

 

43 695

37 490

115 428

82 589

72%

25%

3%

0%

0%

Hallon1

430 426

399 728

3 031 297

3 242 806

64%

25%

7%

3%

1%

 

220 575

205 132

1 703 663

1 987 329

66%

24%

5%

3%

1%

Jordgubbar

497 300

469 322

11 893 337

3 896 519

79%

14%

5%

1%

0%

 

246 423

234 485

5 589 569

1 825 566

78%

14%

7%

1%

0%

Krusbär

431 911

360 387

733 013

1 455 530

57%

26%

12%

4%

1%

 

183 112

145 193

359 322

797 838

62%

26%

9%

3%

1%

Körsbär

299 421

161 274

588 476

840 142

76%

5%

6%

11%

2%

 

143 088

75 664

284 585

320 004

74%

6%

7%

12%

0%

Plommon2

476 491

342 340

649 114

2 755 741

81%

5%

10%

1%

4%

 

237 966

170 727

334 573

1 487 964

74%

8%

11%

1%

6%

Päron2

220 160

142 061

311 009

2 110 440

91%

4%

1%

1%

4%

 

112 307

70 975

161 287

1 469 774

95%

2%

0%

1%

2%

Smultron

265 641

227 791

3 882 181

347 685

90%

3%

6%

0%

0%

 

153 439

137 079

2 125 153

227 064

86%

4%

10%

0%

0%

Vinbär

897 395

764 141

3 486 868

7 897 491

27%

27%

16%

29%

2%

 

416 145

348 931

1 558 839

3 801 394

25%

27%

12%

35%

1%

Vindruvor2

121 110

87 257

220 255

423 118

79%

4%

0%

17%

0%

 

59 638

45 387

100 512

237 673

80%

0%

0%

20%

0%

Äpple2

989 193

731 408

2 409 786

14 895 678

73%

1%

12%

11%

3%

 

516 912

399 303

1 266 154

9 170 460

70%

1%

11%

14%

5%

Övriga

117 346

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62 100

 

 

 

 

 

 

 

 

Anm. En förteckning över grödor som ingår i respektive rubrik återfinns i ”Fakta om statistiken”. 1anges i löpmeter istället för i antal plantor. 2anges i kilogram istället för i liter.