STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2014:07

 

Fritidsodling i Sverige

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1b. Fritidsodling och tillvaratagande av frukt, bär eller nötter i Svealand och Norrland 2012

1b. Leisure cultivation and utilization of fruit, berries and nuts in Svealand and Norrland 2012

 

Svealand

 

Norrland

Antal odlande hushåll

Antal skördande hushåll

Antal plantor

Mängd tillvarataget (liter)

Andel färskt

Andel fryst

Andel sylt

Andel saft

Andel annat

 

Antal odlande hushåll

Antal skördande hushåll

Antal plantor

Mängd tillvarataget (liter)

Andel färskt

Andel fryst

Andel sylt

Andel saft

Andel annat

Frukt, bär eller nötter

447 553

 

 

 

 

 

 

 

 

 

248 897

 

 

 

 

 

 

 

 

Björnbär

52 492

45 671

211 136

271 767

50%

42%

9%

0%

0%

 

21 191

17 408

1 869 227

287 475

85%

7%

5%

3%

0%

Blåbär

31 913

25 948

70 244

48 925

73%

21%

6%

0%

0%

 

11 337

10 330

184 073

52 739

43%

57%

0%

0%

0%

Hallon1

113 608

103 158

723 940

675 854

59%

26%

11%

4%

0%

 

96 243

91 438

603 694

579 623

62%

26%

10%

2%

0%

Jordgubbar

155 391

143 434

3 947 304

1 206 042

77%

18%

3%

1%

0%

 

95 487

91 404

2 356 464

864 911

85%

9%

5%

1%

0%

Krusbär

130 588

108 911

209 425

421 477

52%

22%

18%

7%

1%

 

118 211

106 284

164 267

236 215

51%

34%

14%

2%

0%

Körsbär

115 779

62 588

240 788

360 464

86%

6%

1%

3%

4%

 

40 554

23 022

63 103

159 674

57%

1%

13%

26%

4%

Plommon2

141 213

94 233

189 546

730 781

89%

2%

9%

1%

0%

 

97 312

77 380

124 995

536 996

92%

0%

7%

1%

0%

Päron2

74 852

48 240

99 463

447 653

79%

11%

0%

0%

10%

 

33 001

22 846

50 259

193 013

90%

2%

7%

0%

1%

Smultron

89 267

72 322

1 140 931

90 968

99%

1%

0%

0%

0%

 

22 935

18 390

616 097

29 653

93%

7%

0%

0%

0%

Vinbär

299 739

259 823

1 213 798

2 655 985

31%

21%

21%

24%

3%

 

181 512

155 387

714 231

1 440 113

24%

36%

15%

25%

0%

Vindruvor2

46 495

31 797

75 322

117 488

81%

0%

1%

18%

0%

 

14 977

10 074

44 421

67 957

74%

22%

0%

4%

0%

Äpple2

331 008

233 855

810 128

3 697 165

80%

2%

15%

1%

2%

 

141 272

98 249

333 504

2 028 053

73%

1%

11%

15%

0%

Övriga

36 112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 134

 

 

 

 

 

 

 

 

Anm. En förteckning över grödor som ingår i respektive rubrik återfinns i ”Fakta om statistiken”. 1anges i löpmeter istället för i antal plantor. 2anges i kilogram istället för i liter.