STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2018:04

 

Försäljning av mineralgödsel 2016/17

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Näringsinnehåll i sålt enkelt mineralgödsel 2016/17

3. Nutrient content in sold straight fertilizers 2016/17

 

Innehåll (ton)

 

 

 

Kväve (N)

Fosfor (P)

Kalium (K)

Svavel (S)

 

Total vikt (ton)

N-gödsel

 

 

 

 

 

 

N 46 – N 82

525

.

.

-

 

1 141

N 32 – N 38

7 095

.

.

22

 

20 717

N 24 – N 30

112 326

.

.

16 379

 

414 928

N 18 – N 22

1 241

.

.

1 339

 

5 884

N 15 – N 16

11 378

.

.

-

 

73 408

N 4 – N 14

28

.

.

-

 

222

N-gödsel totalt

132 593

.

.

17 740

 

516 300

P-gödsel totalt

.

168

.

9

 

834

K-gödsel totalt

.

.

2 634

548

 

7 449

S-gödsel totalt

.

.

.

20

 

149

Enkla gödsel totalt

132 593

168

2 634

18 318

 

524 732

Allt mineralgödsel

198 460

14 381

27 511

28 462

 

842 959