Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2012

JO 10 SM 1303

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3b. Antal företag med betesmark, omställd och under omställning 2012

3b. Number of holdings with pasture and meadows, converted and under conversion 2012

Område

Antal företag med betesmark

 

Totalt antal företag med betesmark, omställd eller under omställning1

Omställd

Under omställning

 

Län

Stockholms

94

18

 

104

Uppsala

169

41

 

179

Södermanlands

178

45

 

199

Östergötlands

343

97

 

376

Jönköpings

267

63

 

287

 

 

 

 

Kronobergs

118

43

 

128

Kalmar

172

55

 

192

Gotlands

120

35

 

133

Blekinge

50

10

 

53

Skåne

221

63

 

236

 

 

 

 

Hallands

119

27

 

121

Västra Götalands

891

234

 

968

Värmlands

180

50

 

195

Örebro

118

29

 

131

Västmanlands

101

17

 

106

 

 

 

 

Dalarnas

122

26

 

135

Gävleborgs

131

39

 

150

Västernorrlands

79

19

 

86

Jämtlands

98

37

 

116

Västerbottens

42

..

 

46

Norrbottens

13

..

 

14

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2012

3 626

956

 

3 955

2011

3 201

1 356

 

3 963

2010

2 782

1 407

 

3 682

2009

2 512

1 134

 

3 180


Anm. Företagsbegreppet i detta Statistiska meddelande skiljer sig från det begrepp som används i Lantbruksregistret. Se avsnittet fakta om statistiken.

1) Ett företag kan ha både omställd mark och mark under omställning. Det totala antalet företag skiljer sig därför från summan av antalet företag med omställd mark respektive mark under omställning.