Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2017

JO 13 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

8b. Antal företag med omställda arealer betesmark och slåtteräng 2017

8b. Number of holdings with converted areas of pasture and meadows 2017

Område

Betes-mark

Slåtter-äng

Skogs-bete

Fäbod-bete

Alvarbete

Ospecificerad betesmark

Totalt betesmark och slåtteräng

Län

Stockholms

110

5

21

-

-

-

110

Uppsala

170

10

29

-

-

-

171

Södermanlands

183

15

22

-

-

-

185

Östergötlands

350

15

50

-

-

-

350

Jönköpings

263

11

19

-

-

-

263

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

118

11

5

-

-

-

118

Kalmar

165

18

15

-

7

-

166

Gotlands

128

16

76

-

25

-

130

Blekinge

47

3

4

-

-

-

47

Skåne

238

19

7

-

-

-

241

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

123

5

7

-

-

-

123

Västra Götalands

913

39

63

-

-

-

921

Värmlands

193

..

7

-

-

-

195

Örebro

136

4

8

-

-

-

136

Västmanlands

86

7

-

-

-

-

88

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

141

8

..

20

-

-

147

Gävleborgs

163

6

8

10

-

-

165

Västernorrlands

77

..

5

..

-

-

79

Jämtlands

123

4

5

34

-

-

125

Västerbottens

43

4

4

..

-

-

43

Norrbottens

19

..

..

-

-

-

19

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

2017

3 789

206

360

68

32

-

3 822

2016

3 705

190

344

67

33

-

3 748

2015

3 701

183

452

64

35

6

3 763

2014

3 746

203

427

61

33

-

3 817

2013

3 745

190

410

60

34

6

3 824

2012

3 558

181

403

51

33

7

3 626

2011

3 137

168

365

44

24

11

3 201

2010

2 732

150

307

38

22

17

2 782

2009

2 455

140

255

29

21

29

2 512


Anm. Företagsbegreppet i detta Statistiska meddelande skiljer sig från det begrepp som används i Lantbruksregistret. Se avsnittet fakta om statistiken.

Med ”Ospecificerad betesmark” avses arealer som inte fördelats per typ av betesmark i redovisningen till Jordbruksverket.